Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu Activegames.pl

 

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

 

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka).  Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres sklep@activegames.pl bądź telefonicznie pod numerem 796521697.

-------------------

Informacje szczegółowe dotyczące administrowania danymi osobowymi:

 Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest 2K-Invest Katarzyna Bator-Kalus, Krzysztof Kalus Sp. J. z siedzibą w Radzionkowie przy ulicy Św. Wojciecha 60 właściciel jak również operator sklepu internetowego dostępnego pod adresem Activegames.pl oraz RAP4.pl

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

 

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

 

adres e-mail: sekretariat@activegames.pl

adres pocztowy: 2K-Invest Sp. J. ul. Św. Wojciecha 60, 41-922 Radzionków

 

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta (rejestracji) w sklepie internetowym Activegames.pl, dokonywania zakupów jednorazowych (bez rejestracji) w w.w. sklepie internetowym, jak również przesyłając zamówienie w formie elektronicznej zawierającej dane adresowe do wysyłki.

Dokonując zakupu towarów poprzez portal aukcyjny Allegro.pl od użytkownika "Activegames".

Kontaktując się z nami wrogą telefoniczną oraz osobiście.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez 2K-Invest Sp. J. i gdzie są przechowywane ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, a polegającej na:

- sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem sklepu internetowego Activegames.pl

- sprzedaży towarów i usług poprzez serwis aukcyjny Allegro.pl

- sprzedaży towarów i usług na podstawie zamówień złożonych w formie elektronicznej w firmie 2K-Invest Sp. J.

- wystawienia niezbędnych dokumentów zakupu towarów w naszej firmie (paragony, faktury ) oraz do dokonywania transakcji płatniczych gotówkowych i bezgotówkowych.

- obsługi serwisowej zakupionych u nas produktów a wynikających z warunków gwarancyjnych jak i poza gwarancyjnych

- obsługi zgłoszeń które do nas kierujesz

- Twoje dane przechowywane są na serwerach firmy hostingowej Home.pl S.A z siedzibą w Szczecinie, na mocy odrębnej umowy zawartej w trybie art. 384 Kodeksu Cywilnego pomiędzy 2K-Invest Sp. J (Administrator danych) a Home.pl S.A. (Podmiot przetwarzający)

- na Twoje życzenie umożliwiamy zapoznanie się z w/w umową

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych

i rachunkowych.

 

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy 2K-Invest Sp. J., którym jest:

 

- prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych.

- kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi., poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon.

- zapewnienie obsługi usług płatniczych w tym systemów sprzedaży ratalnej.

- windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych

- prowadzenie analiz statystycznych.

- przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz rozliczeniowych wynikających z obowiązków według przepisów prawa.

 

Jeśli się na to zgodzisz (akceptując newsletter), przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów:

- przesyłania informacji o nowościach w ofercie

- informowania o akcjach promocyjnych

- informowania o ważnych zmianach dotyczących oferty sklepu internetowego Activegames.pl

 

Zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie wysyłając e-mail na wskazany adres kontaktowy. Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

 

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

 

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

- w przypadku osób fizycznych niezbędnymi danymi są: imię i nazwisko, pełny adres wysyłkowy, numer telefonu, adres e-mail

- w przypadku firm są to: pełne dane firmy, adres firmy, adres wysyłkowy, numer NIP, numer telefonu, adres e-mail

 

Jakie masz uprawnienia wobec naszej firmy w zakresie przetwarzania danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. prawo dostępu, prawa sprostowania, edycji Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Z uprawnień tych możesz skorzystać gdy:

- w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne

- w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów dla których zostały zebrane przez firmę 2K-Invest Sp. J.; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych; zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe - możesz żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający nam sprawdzić poprawność tych danych; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie od obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzaniu danych - do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu

- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego.

 

W jakich sytuacjach możesz sprzeciwić się wobec przetwarzania Twoich danych?

- przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub do celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację w której się znalazłeś/aś,

- Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowane dla tego celu.

 

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 

Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transkacji które zawierasz w naszej firmie oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe oraz spedytorskie, wspomagają obsługę klientów firmy 2K-Invest Sp. J.. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustami i nadużyciami na podstawie odpowiedniego aktu prawnego.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych

- zapobiegania nadużyciom i oszustwom

- statystycznych i archiwizacyjnych

- maksymalnie przez okres 10lat od dnia zakończenia wykonania umowy / wygaśnięcia okresu wynikającego z gwarancji i rękojmi na towary i usługi będące przedmiotem transakcji.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl