Ochrona danych osobowych

Od 25 maja 2018r. obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych.

W polskim porządku prawnym od 25 maja 2018 r., są bezpośrednio stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO. 

W związku z tym przygotowaliśmy dla Ciebie niezbędne informacje. Dowiesz się z niech w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz jakie masz związane z tym prawa.

--

 Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest 2K-Invest Katarzyna Bator-Kalus, Krzysztof Kalus Sp. J. z siedzibą w Radzionkowie przy ulicy Św. Wojciecha 60 właściciel jak również operator sklepu internetowego dostępnego pod adresem Activegames.pl oraz RAP4.pl

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

 

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: sekretariat@activegames.pl

adres pocztowy: 2K-Invest Sp. J. ul. Św. Wojciecha 60, 41-922 Radzionków

 

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta (rejestracji) w sklepie internetowym Activegames.pl, dokonywania zakupów jednorazowych (bez rejestracji) w w.w. sklepie internetowym, jak również przesyłając zamówienie w formie elektronicznej zawierającej dane adresowe do wysyłki.

Dokonując zakupu towarów poprzez portal aukcyjny Allegro.pl od użytkownika "Activegames".

Kontaktując się z nami wrogą telefoniczną oraz osobiście.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez 2K-Invest Sp. J. i gdzie są przechowywane ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, a polegającej na:

- sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem sklepu internetowego Activegames.pl

- sprzedaży towarów i usług poprzez serwis aukcyjny Allegro.pl

- sprzedaży towarów i usług na podstawie zamówień złożonych w formie elektronicznej w firmie 2K-Invest Sp. J.

- wystawienia niezbędnych dokumentów zakupu towarów w naszej firmie (paragony, faktury ) oraz do dokonywania transakcji płatniczych gotówkowych i bezgotówkowych.

- obsługi serwisowej zakupionych u nas produktów a wynikających z warunków gwarancyjnych jak i poza gwarancyjnych

- obsługi zgłoszeń które do nas kierujesz

- Twoje dane przechowywane są na serwerach firmy hostingowej Home.pl S.A z siedzibą w Szczecinie, na mocy odrębnej umowy zawartej w trybie art. 384 Kodeksu Cywilnego pomiędzy 2K-Invest Sp. J (Administrator danych) a Home.pl S.A. (Podmiot przetwarzający)

- na Twoje życzenie umożliwiamy zapoznanie się z w/w umową

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych

i rachunkowych.

 

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy 2K-Invest Sp. J., którym jest:

 

- prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych.

- kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi., poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon.

- zapewnienie obsługi usług płatniczych w tym systemów sprzedaży ratalnej.

- windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych

- prowadzenie analiz statystycznych.

- przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz rozliczeniowych wynikających z obowiązków według przepisów prawa.

 

Jeśli się na to zgodzisz (akceptując newsletter), przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów:

- przesyłania informacji o nowościach w ofercie

- informowania o akcjach promocyjnych

- informowania o ważnych zmianach dotyczących oferty sklepu internetowego Activegames.pl

 

Zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie wysyłając e-mail na wskazany adres kontaktowy. Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

 

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

 

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

- w przypadku osób fizycznych niezbędnymi danymi są: imię i nazwisko, pełny adres wysyłkowy, numer telefonu, adres e-mail

- w przypadku firm są to: pełne dane firmy, adres firmy, adres wysyłkowy, numer NIP, numer telefonu, adres e-mail

 

Jakie masz uprawnienia wobec naszej firmy w zakresie przetwarzania danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. prawo dostępu, prawa sprostowania, edycji Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Z uprawnień tych możesz skorzystać gdy:

- w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne

- w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów dla których zostały zebrane przez firmę 2K-Invest Sp. J.; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych; zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe - możesz żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający nam sprawdzić poprawność tych danych; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie od obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzaniu danych - do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu

- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego.

 

W jakich sytuacjach możesz sprzeciwić się wobec przetwarzania Twoich danych?

- przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub do celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację w której się znalazłeś/aś,

- Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowane dla tego celu.

 

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 

Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transkacji które zawierasz w naszej firmie oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe oraz spedytorskie, wspomagają obsługę klientów firmy 2K-Invest Sp. J.. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustami i nadużyciami na podstawie odpowiedniego aktu prawnego.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych

- zapobiegania nadużyciom i oszustwom

- statystycznych i archiwizacyjnych

- maksymalnie przez okres 10lat od dnia zakończenia wykonania umowy / wygaśnięcia okresu wynikającego z gwarancji i rękojmi na towary i usługi będące przedmiotem transakcji.

--

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań pozostajemy do Twojej dyspozycji:

sklep@activegames.pl

 


 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl